Chính tả: Câu đố

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

- Điền đúng vần anh, ach

- Điền đúng chữ ng ngh :

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết ng trước các vần còn lại.

Tập chép:

                   Câu đố

                   Con gì bé tí

                   Chăm chỉ suốt ngày

                   Bay khắp vườn cây

                   Tìm hoa gây mật ?

2. Điền chữ:

a) ch hay tr ?

Đáp án : thi chạy, tranh bóng

b) v, d hay gi ?

Đáp án : vỏ trứng, giỏ cá, cặp da

Luyện bài tập vận dụng tại đây!