Chính tả: Chia quà

Phương pháp :

- Em tập chép lại chính xác, đúng và đẹp bài  Chia quà.

- Điền đúng chữ s x

- Điền đúng chữ v d

1. Tập chép : Chia quà .

2. Điền chữ :

a. s hay x ?

Đáp án :

- Sáo tập nói.

- Bé xách túi.

b. v hay d ?

Đáp án :

- Hoa cúc vàng.

- Bé dang tay.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!