Chính tả: Chuyện ở lớp

Phương pháp :

- Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ 3 bài thơ Chuyện ở lớp.

- Điền đúng vần uôt, uôc

- Điền đúng chữ c k :

+  viết k khi đứng trước i, e, ê

+ viết c trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Chuyện ở lớp (khổ thơ 3).

2. Điền vần : uôt hay uôc ?

Đáp án : buộc tóc, chuột đồng

3. Điền chữ : c hay k ?

Đáp án : túi kẹo, quả cam

Luyện bài tập vận dụng tại đây!