Chính tả: Hồ Gươm

Phương pháp :

- Em chép lại chính xác, đúng và đẹp một đoạn bài  Hồ Gươm.

- Điền đúng vần ươm, ươp

- Điền đúng chữ c k :

+  viết k khi đứng trước i, e, ê

+ viết c trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Hồ Gươm (từ “Cầu Thế Húc màu son” đến “cổ kính”).

? Trong bài chính tả  có mấy câu ? Cuối mỗi câu có dấu gì ?

- Có ba câu. Cuối mỗi câu có dấu chấm.

2. Điền vần : ươm hay ươp ?

Đáp án :

+ trò chơi cướp cờ.                                        

+ những lượm lúa vàng ươm.

3. Điền chữ : c hay k ?

Đáp án : qua cầu, gõ kẻng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!