Chính tả: Hoa sen

Phương pháp :

- Em chép lại chính xác, đúng và đẹp bài thơ Hoa sen.

- Điền đúng vần en, oen.

- Điền đúng chữ g gh :

+  viết gh khi đứng trước i, e, ê

+ viết g trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Hoa sen

2. Điền vần : en hay oen ?

Đáp án : đèn bàn, cưa xoèn xoẹt

3. Điền chữ : g hay gh ?

Đáp án : tủ gỗ lim, đường gồ ghề, con gh

Ghi nhớ :

Luyện bài tập vận dụng tại đây!