Chính tả: Kể cho bé nghe

Phương pháp :

- Em hãy nghe và viết lại chính xác, đúng và đẹp 8 dòng đầu bài thơ Kể cho bé nghe.

- Điền đúng vần ươc, ươt

- Điền đúng chữ ng ngh :

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê

+ viết ng trước các vần còn lại.

1. Nghe – viết : bài Kể cho bé nghe (8 dòng đầu).

2. Điền vần : ươc hay ươt ?

Đáp án :

+ Mái tóc rất mượt.                                       

+ Dùng thước đo vải.

3. Điền chữ : ng hay ngh .

    …ày mới đi học, Cao Bá Quát viết chữ xấu như gà bới. Sau nhờ kiên trì luyện tập …ày đêm quên cả …ỉ ngơi, ông đã trở thành …ười nổi tiếng viết chữ đẹp.

Đáp án :

    Ngày mới đi học, Cao Bá Quát viết chữ xấu như gà bới. Sau nhờ kiên trì luyện tập ngày đêm quên cả nghỉ ngơi, ông đã trở thành người nổi tiếng viết chữ đẹp.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!