Chính tả: Loài cá thông minh

Phương pháp :

- Em tập chép lại chính xác, đúng và đẹp bài  Loài cá thông minh.

- Điền đúng vần ân uân

- Điền đúng chữ g gh

+  viết gh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết g trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Loài cá thông minh.

? Trong bài có mấy câu hỏi ? Đọc các câu hỏi và câu trả lời.

Trả lời : Trong bài có 2 câu hỏi :

- Có thể dạy cá heo làm gì ?

- Có thể dạy cá heo làm xiếc, gác bờ biển, dẫ tàu ra vào cảng.

- Chú cá heo ở Biển Đen đã lập chiến công gì ?

- Chú đã cứu sống một phi công.

2. Điền vần : ân hay uân ?

Đáp án : khuân vác, phấn trắng

3. Điền chữ : g hay gh ?

Đáp án : ghép cây, gói bánh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!