Chính tả: Lũy tre

Phương pháp :

- Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ đầu bài  Lũy tre.

- Điền đúng chữ l n.

- Điền đúng  dấu hỏi dấu ngã

1. Tập chép : bài Lũy tre (khổ thơ đầu).

2.

a. Điền chữ : n hay l ?

Đáp án : trâu no cỏ, chùm quả lê.

b. Điền dấu hỏi hay dấu ngãtrên những chữ in nghiêng?

Đáp án :

- Bà đưa võng ru bé ngủ ngon.                                  

- Cô bé trùm khăn đỏ đã nhớ lời mẹ dặn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!