Chính tả: Mẹ và cô

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

- Điền đúng vần uôi, ươi

- Điền đúng chữ g gh :

+  viết gh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết g trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Mẹ và cô (khổ thơ 1)

2. Điền vần uôi hay ươi ?

    Khánh năm t… đã theo anh ra vườn t… cây. Nhờ anh em Khánh chăm t… , cây cối trong vườn rất t… tốt.

Đáp án :

    Khánh năm tuổi  đã theo anh ra vườn tưới cây. Nhờ anh em Khánh chăm tưới , cây cối trong vườn rất tươi tốt.

3. Điền chữ g hay gh ?

Đáp án : gánh thóc, ghi chép

Luyện bài tập vận dụng tại đây!