Chính tả: Mèo con đi học

Phương pháp :

- Em chép lại chính xác, đúng và đẹp 8 dòng thơ đầu bài thơ Mèo con đi học.

- Điền đúng vần iên, in

- Điền đúng chữ r, d gi

1. Tập chép : bài Mèo con đi học (8 dòng thơ đầu).

2.

a. Điền chữ : r, d hay gi ?

Đáp án :

- Thầy giáo dạy học.

- Bé nhảy dây.

- Đàn cá rô lội nước.

b. Điền vần : in hay iên ?

Đáp án :

- Đàn kiến đang đi.

- Ông đọc bảng tin.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!