Chính tả: Ngôi nhà

Phương pháp :

- Em chép lại chính xác, đúng và đẹp khổ thơ 3 bài Ngôi nhà.

- Điền đúng vần iêu, yêu

- Điền đúng chữ c k :

+  viết k khi đứng trước i, e, ê (iê, ia)

+ viết c trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Ngôi nhà (khổ thơ 3)

2. Điền vần iêu hay yêu ?

   Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng kh´… vẽ. Bố mẹ rất … quý Hiếu.

Đáp án :

   Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng khiếu vẽ. Bố mẹ rất yêu quý Hiếu.

3. Điền chữ : c hay k ?

Đáp án :

Ông trồng cây cảnh.              Bà kể chuyện.           Chị xâu kim.

Ghi nhớ :

Luyện bài tập vận dụng tại đây!