Chính tả: Nhà bà ngoại

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

- Điền đúng vần ăm, ăp

- Điền đúng chữ c k :

+  viết k khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết c trước các vần còn lại.

1. Tập chép :

Nhà bà ngoại

    Nhà bà ngoại rộng rãi, thoáng mát. Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên. Vườn có đủ thứ hoa trái. Hương thơm thoang thoảng khắp vườn.

? Trong bài có mấy dấu chấm ?

Đáp án : Trong bài có 4 dấu chấm.

2. Điền vần : ăm hoặc ăp.

    N… nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm ch… học, biết tự t´… cho mình, biết s´… xếp sách vở ngăn n´… .

Đáp án :

    Năm nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm chăm học, biết tự tắm cho mình, biết sắp  xếp sách vở ngăn nắp.

3. Điền chữ : c hoặc k.

Đáp án : hát đồng ca, chơi kéo co  

Luyện bài tập vận dụng tại đây!