Chính tả: Quyển vở của em

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

- Điền đúng vần iêt, uyêt

- Điền đúng chữ ng ngh :

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết g trước các vần còn lại.

1. Nghe – viết : bài Quyển vở của em (khổ thơ 3)

2. Điền vần : iêt hay uyêt ?

Đáp án: bản đồ Việt Nam, trăng khuyết

3. Điền chữ ng hay ngh ?

Đáp án: Bé ngủ, Ông nghỉ trưa

Luyện bài tập vận dụng tại đây!