Ôn tập: Bài luyện tập 1

A - Tập đọc : Lăng Bác

I. Nội dung : Cảm nghĩ của bạn nhỏ khi đi thăm lăng Bác.

II. Phương pháp : Đọc cả bài trôi chảy, trả lời đúng các câu hỏi dựa trên nội dung bài.

III. Câu hỏi và bài tập :

1. Tìm những câu thơ tả ánh nắng và bầu trời trên Quảng trường Ba Đình vào mùa thu.

Trả lời :

- Câu thơ tả ánh nắng :

                                Nắng Ba Đình mùa thu

                               Thắm vàng trên Lăng Bác

- Câu thơ tả bầu trời :

                               Vẫn trong vắt bầu trời

                               Ngày Tuyên ngôn Độc lập

2. Đi trên Quảng trường Ba Đình, bạn nhỏ có cảm tưởng như thế nào ?

Bạn nhỏ thấy bâng khuâng như nhìn thấy Bác đang vẫy chào nhân dân.

B – Tập chép :

1. Tập chép : Quả sồi

2. Tìm tiếng trong bài :

- có vần ăm : nằm, ngắm

- có vần ăng : trăng

3. Điền chữ : r, d hoặc gi.

Rùa con đi chợ

…ùa con đi chợ mùa xuân

Mới đến cổng chợ bước chân sang hè

Mua xong chợ đã vãn chiều

  Heo heo …ó thổi cánh …iều mùa thu.

Trả lời :

Rùa con đi chợ mùa xuân

Mới đến cổng chợ bước chân sang hè

Mua xong chợ đã vãn chiều

  Heo heo gió thổi cánh diều mùa thu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!