Ôn tập: Bài luyện tập 2

A - Tập đọc : Gửi lời chào lớp Một

I. Nội dung : Chia tay lớp Một, bạn nhỏ lưu luyến cô giáo kính mến và nhiều kỉ niệm thân yêu.

II. Phương pháp : Đọc cả bài trôi chảy, trả lời đúng các câu hỏi dựa trên nội dung bài.

III. Câu hỏi và bài tập :

1. Chia tay lớp Một, bạn nhỏ chào ai, bạn chào những đồ vật nào trong lớp ?

Trả lời :

- Chia tay lớp Một, bạn nhỏ chào cô giáo, chào bảng đen, cửa sổ và chỗ ngồi thân quen.

2. Xa cô giáo, bạn nhỏ hứa điều gì ?

- Bạn hứa sẽ làm theo những điều mà cô đã dạy để cô luôn ở bên.

B – Tập chép :

1. Tập chép : Quyển sách mới

2. Tìm tiếng trong bài :

- có vần anh : nằm, ngắm

- có vần ach : trăng

3. Điền vần : anh hay ach ?

                          Bà em kém mắt

                          Mà đi rất nhanh

                          Bà không nhìn s…´

                          Mà thuộc vanh v…´

                          Chuyện xửa chuyện xưa.

                                                       Vũ Ngọc Bình

Trả lời :

                          Bà em kém mắt

                          Mà đi rất nhanh

                          Bà không nhìn sách

                          Mà thuộc vanh vách

                          Chuyện xửa chuyện xưa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!