Ôn tập: Bài luyện tập 3

A - Tập đọc : Hai cậu bé và hai người bố

I. Nội dung : Nghề nào của bố mẹ cũng là nghề đáng quý vì đều có ích cho mọi người.

II. Phương pháp : Đọc cả bài trôi chảy, trả lời đúng các câu hỏi dựa trên nội dung bài.

III. Câu hỏi và bài tập :

1. Tìm tiếng trong bài :

- có vần iêt : Việt

- có vần iêc : việc

2. Bố Việt làm gì ? Bố Sơn làm gì ?

- Bố Việt làm ruộng, bố Sơn làm bác sĩ.

B – Tập chép :

1. Tập chép : Xỉa cá mè

2. Tìm tiếng trong bài chính tả các chữ bắt đầu bằng c : cá, củ

3. Điền vần : iên, iêng hay uyên ?

                                Thuyền ngủ bãi

                              Bác thuyền ngủ rất lạ

                              Chẳng chịu trèo lên giường

                              Úp mặt xuống cát vàng

                              Ngh… tai về phía b….

                                                            Dương Huy

Trả lời :

                              Bác thuyền ngủ rất lạ

                              Chẳng chịu trèo lên giường

                              Úp mặt xuống cát vàng

                              Nghiêng tai về phía biển.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!