Ôn tập: Bài luyện tập 4

A - Tập đọc : Mùa thu ở vùng cao

I. Nội dung : Miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật, con người vùng cao khi mùa thu về.

II. Phương pháp : Đọc cả bài trôi chảy, trả lời đúng các câu hỏi dựa trên nội dung bài.

III. Câu hỏi và bài tập :

1. Tìm tiếng trong bài :

- có vần ương :  nương, tương

- có vần ươc : nước

2. Tìm những câu văn tả cảnh mùa thu ở vùng cao :

- Bầu trời : xanh trong

- Những dãy núi : dài, xanh biếc

- Nương ngô vàng mượt, nương lúa vàng óng.

B – Tập chép :

1. Tập chép : Ông em

2. Tìm trong bài chính tả những chữ bắt đầu bằng ng ngh :

- bắt đầu bằng ng : ngày, ngồi

- bắt đầu bằng ngh : nghe

3. Điền vần : ươi hay uôi ?

Trăng của mỗi người

Mẹ bảo : trăng như l…˜ liềm

Ông rằng : trăng tựa con thuyền cong mui

Bà nhìn : như hạt cau phơi

Cháu c…`  : quả ch…´ vàng t… trong vườn.

                                                                             Lê Hồng Thiện

Trả lời :

Mẹ bảo : trăng như lưỡi liềm

Ông rằng : trăng tựa con thuyền cong mui

Bà nhìn : như hạt cau phơi

Cháu cười : quả chín vàng tươi trong vườn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!