Tập đọc: Anh hùng biển cả

I. Nội dung : Cá heo là loài vật thông minh, là bạn của con người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thoát nạn trên biển.

II. Phương pháp :

- Đọc cả bài trôi chảy, phát âm đúng các từ ngữ khó : nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù.

- Nói được câu chứa tiếng có vần ân, uân

- Trả lời đúng các câu hỏi dựa trên nội dung bài.

III. Ôn vần ân, uân

1. Tìm tiếng trong bài có vần uân

- huân

2. Nói câu chứa tiếng :

- có vần ân :

+ Mẹ ân cần chăm sóc cho em.

+ Lan là người bạn thân nhất của em.

+ Bố mẹ phơi thóc ngoài sân.

- có vần uân :

+ Chú công nhân khuân vác đồ.

+ Bà may cho em chiếc quần mới.

+ Tuần sau lớp em đi dã ngoại.

IV. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :

1. Cá heo bơi giỏi như thế nào ?

Nó có thể bơi nhanh vun vút như tên bắn.

2. Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì ?

Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào ra các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.

3. Hỏi nhau về cá heo theo nội dung bài :

- Cá heo sống ở biển hay ở hồ ?

- Cá heo đẻ trứng hay đẻ con ?

- Cá heo thông minh như thế nào ?

- Con cá heo trong bài đã cứu sống được ai ?

Trả lời :

- Cá heo sống ở biển.

- Cá heo đẻ con.

- Cá heo khôn hơn cả chó, khỉ.

- Chú cá heo đã cứu sống được một phi công khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!