Tập đọc: Cái nhãn vở

I. Nội dung : Chiếc nhãn vở cho ta biết đó là vở của ai để không nhầm lẫn.

II. Phương pháp :

- Em đọc cả bài trôi chảy, phát âm đúng các từ ngữ khó : quyển vở, nhãn vở, trang bìa, trang trí, nắn nót, dòng chữ, ngay ngắn, khen

- Tìm được tiếng, nói được câu có vần : ang, ac

III. Ôn các vần ang, ac

1. Tìm tiếng trong bài có vần ang : Giang, trang

2. Tìm tiếng ngoài bài :

- có vần ang : cây bàng, càng cua, hải cảng, dang tay, gang thép, cửa hang, bán hàng, làng xóm, mơ màng, nàng tiên, bò ngang, màu vàng, sáng sủa,…

- có vần ac : bác, vòng bạc, gác cổng, con hạc, củ lạc, thịt nạc, nghe nhạc, đổ rác, vác nặng,…

IV. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :

1. Bạn Giang viết những gì lên nhãn vở ?

Bạn Giang viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.

2. Bố Giang khen bạn ấy như thế nào ?

Bố Giang khen con gái đã tự viết được nhãn vở.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!