Tập đọc: Mèo con đi học

I. Nội dung : Mèo con lười học kiếm cớ nghỉ ở nhà; cừu doạ cắt đuôi khiến mèo sợ phải đi học.

II. Phương pháp :

- Đọc cả bài trôi chảy, phát âm đúng các từ ngữ khó : buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu

- Tìm được tiếng trong bài có vần : ưu

- Tìm được tiếng ngoài bài có vần : ưu, ươu

III. Ôn vần ưu, ươu

1. Tìm tiếng trong bài có vần ưu

- cừu

2. Tìm tiếng ngoài bài :

- có vần ưu : cấp cứu, kì cựu, nghỉ hưu, lưu ý, quả lựu, mưu mẹo, sưu tầm, ưu tú, …

- có vần ươu : bướu cổ, hươu nai, chim khướu, …

3. Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu.

Gợi ý :

- Ông em là thầy giáo về hưu.

- Mẹ đi chợ mua nhiều lựu.

- Chim khướu hót líu lo dưới sân nhà.

IV. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :

1. Mèo kiếm cớ gì để trốn học ?

Mèo kiếm cớ rằng cái đuôi mình vị ốm.

2. Cừu nói gì khiến Mèo vội xin đi học ngay ?

Cắt cái đuôi ốm thì sẽ khỏi ngay.

Luyện nói :

Hỏi nhau : Vì sao bạn thích đi học ?

Gợi ý :

- Vì sao bạn thích đi học ?

- Vì đi học mình sẽ được gặp nhiều bạn tốt.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!