Tập đọc: Ngưỡng cửa

I. Nội dung : Từ ngưỡng cửa nhà mình em đi tới mọi nơi.

II. Phương pháp :

- Đọc cả bài trôi chảy, phát âm đúng các từ ngữ khó : ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men, lúc nào.

- Quan sát tranh và nói câu chứa tiếng có vần ăt, ăc.

- Trả lời đúng các câu hỏi dựa trên nội dung bài thơ.

III. Ôn vần ăt, ăc

1. Tìm tiếng trong bài có vần ăt.

- dắt

2. Nhìn tranh, nói câu chứa tiếng :

- có vần ăt :

+ Mẹ dắt bé đi chơi.

+ Bà cắt vải để may áo mới.

- có vần ăc :

+ Bé lắc vòng rất giỏi.

IV. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :

1. Ai dắt em bé tập đi men theo ngưỡng cửa ?

Bà và mẹ dắt bé tập đi men theo ngưỡng cửa.

2. Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu ?

Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa để tới trường và còn đi xa hơn nữa.

Luyện nói : Hằng ngày, từ ngưỡng cửa nhà mình, em đi những đâu ?

Gợi ý : Em đi học, đi chơi, đi đá bóng, …

Luyện bài tập vận dụng tại đây!