Chương mệnh đề tập hợp là chương đầu tiên trong chương trình lớp 10. Chương này khá đơn giản nhưng lại rất quan trọng, giúp các em bước đầu có tư duy về logic toán và có nhiều ứng dụng sau này.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Các bài toán mệnh đề tập hợp có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững các nội dung mệnh đề, mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học. Cùng với đó là nhận biết được các tập hợp con của tập số thực, các phép toán trên các tập hợp đó.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.