Nội dung chương Hàm số bậc nhất, bậc hai chủ yếu củng cố các kiến thức đã biết ở lớp 9, thêm vào đó là mở rộng hàm số bậc hai dạng tổng quát giúp các em nhớ lại kiến thức cũ và từ đó mở rộng tư duy để làm được nhiều bài toán khó hơn về hàm số bậc nhất, bậc hai.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Các dạng bài tập về hàm số như xét tính chẵn lẻ, tìm TXĐ, ... hay tính đồng biến của hàm số bậc nhất, bậc hai, tương giao đồ thị,...đều xuất hiện trong hệ thống bài tập có đáp án và lời giải chi tiết với phương pháp giải nhanh, ngắn gọn tại Vungoi.vn.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.