Nội dung chương Phương trình và hệ phương trình chủ yếu củng cố các kiến thức đã biết ở lớp 9, thêm vào đó là các dạng phương trình bậc cao có thể đưa được về phương trình bậc hai, bậc nhất. Từ đó giúp học sinh nắm vững kiến thức cũ cũng như vận dụng nó để làm nhiều dạng bài tập khác.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Đối với các dạng bài tập liên quan đến Phương trình và hệ phương trình, Vungoi.vn đưa ra hệ thống bài tập có đáp án kèm lời giải chi tiết cùng các công thức giải nhanh giúp các em củng cố các nội dung đó. Từ đó vận dụng làm được nhiều bài tập khó hơn có thể sẽ xuất hiện trong các đề thi kiểm tra 1 tiết, cuối kì,...

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.