Trong chương này các em sẽ làm quen với bất đẳng thức, bất phương trình. Đây là dạng toán khó và thường là câu lấy điểm giỏi trong các bài thi, bài kiểm tra nên đòi hỏi các em cần phải luyện tập nhiều để có thể lấy được điểm của câu hỏi này.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập chương Bất đẳng thức, bất phương trình có các dạng toán về bất đẳng thức, cách giải các bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn, hai ẩn và dạng toán thực tế có thể sẽ xuất hiện trong đề thi THPTQG năm tới. Các câu hỏi đều có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.