Chương này mang tính giới thiệu một cách sơ qua nhất về thống kê. Nội dung chương bao gồm các công thức tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em cũng cố và ghi nhớ các công thức tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.