Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN HÓA Lớp 10

Oxi và lưu huỳnh là 2 nguyên tố được quan tâm của nhóm VIA. Bài tập về O, S và các hợp chất của chúng cùng các dạng bài tập được Vungoi.vn hệ thống đầy đủ và chi tiết theo từng chủ đề giúp các em củng cố kiến thức cũng như kỹ năng tính toán

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập nhóm oxi lưu huỳnh có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp các em nắm vững lý thuyết về oxi, lưu huỳnh và có thêm nhiều phương pháp giải nhanh cho từng dạng bài tập

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.