Chương này củng cố các kiến thức về véc tơ ở chương trước nhưng có gắn thêm hệ trục tọa độ cũng như biểu thức tọa độ cho các phép toán véc tơ phục vụ việc tính toán, chứng minh được thuận lợi hơn.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em tổng hợp toàn bộ kiến thức của chương, từ đó nhớ được hết các công thức quan trọng và ứng dụng giải được nhiều bài tập hay và khó.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.