LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 8 : Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Lớp 10

NHẬN BIẾT (20%)

THÔNG HIỂU (60%)

VẬN DỤNG (13%)

VẬN DỤNG CAO (7%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện