Bài giảng Lập dàn ý bài văn thuyết minh

I. DÀN Ý BÀI VĂN THUYẾT MINH

1. Dàn ý chung cho một bài văn

- Mở bài: Giới thiệu đối tượng, sự vật, sự viêc

- Thân bài: Nội dung chính của bài viết

- Kết bài: Nêu suy nghĩ, hành động

2. Các trình tự sắp xếp ý (cho phần thân bài):

- Trình tự thời gian (từ xưa đến nay)

- Trình tự không gian (từ gần đến xa, từ trong nhà ra ngoài, từ trên xuống dưới,…).

- Trình tự nhận thức của con người (từ quen đến lạ, từ dễ thấy đến khó thấy,…).

- Trình tự chứng minh – phản bác (hoặc phản bác – chứng minh).

II. LẬP DÀN Ý BÀI VĂN THUYẾT MINH

1. Xác định đề tài

- Xác định đề tài: Thuyết minh về đối tượng nào

- Chú ý: cần xác định những vấn đề liên quan đến đối tượng cần phải được nắm bắt rõ ràng, chính xác và đầy đủ.

2. Lập dàn ý

- Khi lập dàn ý cho bài văn thuyết minh, cần chú ý các bước như sau:

Xây dựng dàn ý:

+ Mở bài:

     > Nêu đề tài thuyết minh.

     > Dẫn dắt, tạo ra sự chú ý của người đọc về nội dung thuyết minh.

+ Thân bài:

     > Tìm ý, chọn ý: Cần triển khai những ý nào để thuyết minh về đối tượng đã giới thiệu (cung cấp những thông tin, tri thức gì)?

     > Sắp xếp ý: Cần trình bày các ý theo trình tự nào cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh, giúp người tiếp nhận dễ dàng nắm được nội dung thuyết minh?

+ Kết bài:

     Nhấn mạnh đề tài thuyết minh và tô đậm ấn tượng cho người tiếp nhận về đối tượng vừa thuyết minh.