Bài giảng Lập kế hoạch cá nhân

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

1. Kế hoạch cá nhân là gì?

Kế hoạch cá nhân là bản sự kiến nội dung, cách thức hành động và phân bố thời gian để hoàn thành một công việc nhất định.

2. Lợi ích của lập kế hoạch cá nhân:

- Hình dung được trước công việc.

- Phân phối thời gian hợp lí, tránh bị động.

- Không bỏ sót, bỏ quên công việc cần làm.

=> Lập kế hoạch cá nhân thể hiện phong cách làm việc khoa học, chủ động, đảm bảo công việc được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả.

II. CÁCH LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

- Bản kế hoạch cá nhân sẽ gồm hai phần chính

+ Phần 1: Nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người viết.

+ Phần 2: Nêu nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.

- Lưu ý:

+ Lời văn ngắn gọn.

+ Có thể sử dụng bảng.