Bài giảng Trình bày một vấn đề

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ

Mục đích:

- Trình bày một vấn đề là nhu cầu tất yếu của con người trong cuộc sống.

- Trình bày một vấn đề trước tập thể (người khác) là bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, nhận thức của mình đồng thời thuyết phục họ cảm thông, đồng tình với mình.

II. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Chọn vấn đề trình bày

     Việc lựa chọn vấn đề trình bày tùy thuộc vào đề tài chung, hiểu biết của bản thân, lượng tư liệu thu thập được, tính hấp dẫn của các khía cạnh lựa chọn và sự quan tâm của người nghe.

2. Lập dàn ý cho bài trình bày

- Cần trả lời được cho những câu hỏi:

     + Trình bày những gì?

     + Các ý đó được sắp xếp ra sao?

     + Từ hệ thống ý để lập đề cương.

III. TRÌNH BÀY

1. Bắt đầu trình bày

- Bước lên diễn đàn.

- Chào cử tọa và mọi người.

- Tự giới thiệu.

- Nêu lí do trình bày.

2. Trình bày nội dung chính

- Nêu nội dung chính sẽ trình bày.

- Nêu lần lượt các ý chính, cụ thể hóa các ý đó.

- Có chuyển ý, dẫn dắt.

- Chú ý xem thái độ, cử chỉ của người nghe để kịp thời điều chỉnh nội dung và cách thức trình bày.

3. Kết thúc và cảm ơn

- Tóm tắt, nhấn mạnh một số ý chính.

- Cảm ơn người nghe.

- Lưu ý: để trình bày hiệu quả, cần đảm bảo các yêu cầu của giao tiếp khẩu ngữ về nội dung, âm thanh lời nói, cử chỉ, điệu bộ.