Ngữ âm: Cách phát âm cụm âm phụ âm /tr/, /kr/ và /br/

I. Phụ âm /tr/

Cụm phụ âm /tr/ được tạo thành nhờ sự kết hợp của hai âm /t/ và /r/
Để phát âm âm /t/, chúng ta đặt đầu lưỡi ở chân răng trên, phía trong. Lúc này lưỡi sẽ chặn luồng hơi từ cổ họng đi ra. Sau đó, kéo lưỡi xuống và bật hơi ra ta được âm /t/. Khi đặt tay trước miệng, em sẽ cảm giác có một luồng gió nhẹ bay ra do em bật hơi. Khi ghép từ âm /t/ sang âm /r/, chúng ta sẽ được âm /tr/

II. Phụ âm /kr/

Cụm phụ âm /kr/ được tạo thành nhờ sự kết hợp của hai âm /k/ và /r/

Đầu tiên phát âm nhanh âm /k/ bằng cách nâng phần lưỡi sau lên cao chạm tới vòm mềm, như vậy luồng hơi từ phía trong sẽ bị cản lại. Sau đó áp lực luồng hơi trong vòm miệng tăng lên, đẩy lưỡi đi xuống và ra ngoài. Thanh âm không rung. Sau đó, phát âm nhanh âm /r/ bằng cách cong lưỡi lên để tạo ra 1 khoảng trống ở giữa miệng nhưng lưỡi không chạm tới chân răng trên. Nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể thoát ra giữa đầu lưỡi và ngạc mà không tạo thành âm xát.

III. Phụ âm /br/

Cụm phụ âm /br/ được tạo thành nhờ sự kết hợp của hai âm /b/ và /r/

Đầu tiên phát âm nhanh âm /b/ bằng cách đóng chặt 2 môi sau đó đẩy hơi từ phía trong ra tạo thành âm /b/, phát âm nhanh gọn. Sau đó, phát âm nhanh âm /r/ bằng cách cong lưỡi lên để tạo nên 1 khoảng trống ở giữa miệng nhưng lưỡi không chạm tới chân răng trên. Nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể thoát ra giữa đầu lưỡi và ngạc mà không tạo thành âm xát.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!