Phân tích tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

1. Mở bài

- Giới thiệu tác giả Ngô Sĩ Liên

- Giới thiệu tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

2. Thân bài

a. Phần 1: Chuyện về kế sách giữ nước

- Nêu ra bài học giữ nước từ các triều đại:

+ Thời Triệu, Đinh, Lê, Lý

+ Thời Trần: Ba lần đánh bại giặc Nguyên - Mông, đế quốc hùng mạnh nhất thời Trung đại.

=> Từ bài học quá khứ, hiện tại, kinh nghiệm đúc kết trong cuộc đời cầm quân.

=> Rút ra kế sách: Tuỳ thời tạo thế, khoan thư sức dân, lấy dân làm gốc.

=> Vị tướng tài năng, mưu lược, nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, trí tuệ uyên bác yêu nước, thương dân.

b. Phần 2: Chuyện về lòng trung nghĩa

* Thái độ và việc làm trước lời di huấn của cha

- Trần Liễu trăng trối: vì cha mà lấy thiên hạ!

- Thái độ : Ghi để điều đó trong lòng, nhưng không cho là phải.

=> Chọn chữ trung, đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của cá nhân, gia đình.

* Chuyện với Yết Kiêu, Dã Tượng

- Đem lời cha dặn nói với hai gia nô. Mục đích: thử thách thái độ, cách ứng xử của họ.

- Cảm phục, khen ngợi sự thẳng thắn, trung thực, trung nghĩa của họ.

* Chuyện với hai người con trai:

- Với Quốc Hiến : ngầm cho là phải.

- Với Quốc Tảng : kết tội, định giết, đến lúc chết không cho gặp mặt.

=> Trung nghĩa, công bằng, nghiêm khắc.

c. Phần 3: Công lao và đức độ

- Công lao giữ nước, xây dựng đất nước.

- Đức độ lớn lao.

- Thiên tài quân sự lỗi lạc.

- Được soạn văn bia ở sinh từ để ca ngợi. Khi chết được tặng nhiều tước hiệu cao quý. Nhân dân cảm phục ngưỡng mộ, tôn vinh là bậc thánh.

- Kẻ thù nể phục, khiếp sợ.

=> Chân dung Trần Quốc Tuấn, một nhân cách vĩ đại, bất tử trong lòng dân tộc.

3. Kết bài

- Khái quát và mở rộng vấn đề

Luyện bài tập vận dụng tại đây!