Phương pháp bảo toàn electron

* Định luật bảo toàn electron

Trong phản ứng oxi hoá - khử, số mol electron nhường bằng số mol electron nhận.           

∑ne nhường = ∑ne nhận

Sử dụng tính chất này để thiết lập các phương trình liên hệ, giải các bài toán theo phương pháp bảo toàn electron.

* Phương pháp giải

Bước 1: Xác định chất nhường và nhận e. Viết 2 sơ đồ: sơ đồ chất khử nhường e và sơ đồ chất oxi hoá nhận e

Chú ý:  - Có thể áp dụng bảo toàn electron cho một phương trình, nhiều phương trình hoặc toàn bộ quá trình.

            - Nếu xét cho một quá trình, chỉ cần xác định trạng thái đầu và trạng thái cuối số oxi hóa của nguyên tố, thường không quan tâm đến trạng thái trung gian số oxi hóa của nguyên tố.

Bước 2: áp dụng phương pháp bảo toàn electron thường sử dụng kèm các phương pháp bảo toàn khác (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố)

- Khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3  và dung dịch sau phản ứng không chứa muối amoni:

\({{n}_{NO_{3}^{-}}}\)(muối)= ∑ne trao đổi

Luyện bài tập vận dụng tại đây!