Soạn bài Văn bản siêu ngắn

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM

Trả lời câu hỏi SGK trang 24 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Câu 1; câu 2:

     + VB1: câu tục ngữ gồm 1 câu, nhằm đáp ứng nhu cầu đúc kết kinh nghiệm.

     + VB2: câu ca dao gồm 4 câu nhằm đáp ứng nhu cầu bày tỏ tâm tư (than thân).

     + VB3: tạo lập trong hoạt động giao tiếp giữa chủ tịch nước với đồng bào, gồm 15 câu, nhằm kêu gọi toàn thể đồng bào đứng lên chống thực dân Pháp.

- Mỗi văn bản có một chủ đề khác nhau và các câu trong từng văn bản đều hướng tới thể hiện nhất quán chủ đề của văn bản đó.

Câu 3:

- Ở những văn bản có nhiều câu, nội dung của văn bản được triển khai mạch lạc qua từng câu từng đoạn.

     + Ở VB2, bài ca dao chia thành hai cặp câu, mỗi cặp câu đưa ra một so sánh gợi thân phận bấp bênh của người phụ nữ.

     + Đặc biệt, VB3 tách thành 3 phần rất rõ ràng bao gồm mở đầu (Hỡi đồng bào toàn quốc!), phần thân bài (tiếp đến dân tộc ta), phần kết thúc (còn lại).

Câu 4:

- Về hình thức, văn bản 3 có mở đầu là nhan đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và kết thúc là thời gian kèm tên người tạo lập văn bản.

Câu  5: Mục đích của từng văn bản trên là:

     + VB1: lưu truyền một kinh nghiệm sống.

     + VB2: phản ánh thân phận bé nhỏ, tội nghiệp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

     + VB3: kêu gọi nhân dân đánh giặc.

II. CÁC LOẠI VĂN BẢN

Trả lời câu 1 và câu 2 trang 25 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Câu 1. So sánh VB 1,2 với VB 3:

Câu 2. So sánh VB2 và VB3:

=> Theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp, người ta phân biệt 6 loại văn bản:

+ VB thuộc PCNN sinh hoạt.

+ VB thuộc PCNN nghệ thuật.

+ VB thuộc PCNN khoa học.

+ VB thuộc PCNN hành chính.

+ VB thuộc PCNN chính luận.

+ VB thuộc PCNN báo chí.