Soạn các hình thức liên kết câu của văn bản thuyết minh siêu ngắn

I. KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH

Câu a, b, c, d trang 168 SGK Ngữ văn 10, tập 1

- Các hình thức kết cấu chủ yếu của văn bản thuyết minh: trình tự thời gian, trình tự không gian, trình tự logic, trình tự hỗn hợp.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 168 SGK Ngữ văn 10, tập 1

 Nếu cần thuyết minh bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão thì nên chọn hình thức kết cấu logic để lần lượt trình bày các phương diện khác nhau của bài thơ (tác giả, nội dung, nghệ thuật).

Câu 2 trang 168 SGK Ngữ văn 10, tập 1

 Thuyết minh một di tích/thắng cảnh có thể kết hợp nhiều kết cấu như thời gian, không gian, logic. Trong đó đảm bảo các ý chính sau:

- Vị trí, địa điểm của di tích.

- Quang cảnh và sự tích liên quan của di tích.

- Sức hấp dẫn và giá trị của di tích.