Soạn Cảm xúc mùa thu siêu ngắn

Câu 1 trang 147 SGK Ngữ văn 10, tập 1 

Bố cục

- Bài thơ có thể chia làm 2 phần:

     + Bốn câu đầu: cảnh thu.

     + Bốn câu sau: Cảm hứng khi thu về trên đất khách. 

Nội dung

- Bài thơ thể hiện nỗi buồn riêng thấm thía và tâm sự chứa chan lòng yêu nước thương đời của tác giả.

Câu 2 trang 147 SGK Ngữ văn 10, tập 1

- Bài thơ có sự thay đổi từ tầm nhìn xa (không gian xa) (không gian cận kề) trong bốn câu đầu đến tầm nhìn gần trong bốn câu cuối.

- Có sự thay đổi ấy bởi có sự vận động trong chính tâm hồn nhạy cảm của nhà thơ, đó là sự vận hành thi tứ từ miêu tả ngoại cảnh đến việc thể hiện cái tình sâu kín trên nền phong cảnh vừa tạo dựng.

Câu 3 trang 147 SGK Ngữ văn 10, tập 1

- Mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu với bốn câu thơ cuối: là mối quan hệ giữa xa và gần, giữa cảnh và tâm, giữa thu và hứng, giữa thị giác và thính giác, giữa không gian và thời gian. Bức tranh mùa thu hiu hắt, lạnh lẽo, dữ dội, dồn nén cũng là bức tranh đất nước điêu tàn, tang thương dù loạn An Lộc Sơn đã trải qua được 11 năm và bức tranh số phận tha phương thê thảm của bản thân nhà thơ.

- Mối quan hệ giữa toàn bài với nhan đề Thu hứng: có thể nói 4 câu đầu tả thu, 4 câu sau thể hiện hứng nhưng xét toàn bài, câu nào cũng là thu – hứng. Bởi lẽ, trong cảnh có tình và trong tình có cảnh.