Soạn Chuyện chức phán sự đền Tản viên siêu ngắn

Câu 1 (trang 60 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Việc làm của Ngô Tử Văn mang nhiều ý nghĩa, vừa thể hiện sự khảng khái, chính trực, dũng cảm muốn vì dân trừ hại
Vừa thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ qua việc diệt trừ xâm lược
Đáp án chính xác phải là sự kết hợp giữa hai đáp án B và D.

Câu 2 (trang 60 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Ý nghĩa:
- Chi tiết này thể hiện niềm tin của người trung đại về một thế giới khác bên cạnh cõi trần.
- Nó cũng đồng thời thể hiện khát vọng công lí chưa thực hiện đượctrong cuộc sống trần thế của người xưa
- Nó cũng mang ý nghĩa khuyên răn, nhằm giáo dục con người nên sống và hành động thế nào cho đúng đắn, hợp lẽ phải, tránh làm điều ác.
Cả 4 đáp án đều đúng.

Câu 3 (trang 61 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Việc nhận chức Phán sự đền Tản Viên của Ngô Tử Văn chính là một hình thức thưởng công xứng đáng có ý nghĩa noi gương cho đời sau, khích lệ mọi người dũng cảm đấu tranh chống cái ác, bảo vệ công lí. Hình ảnh Ngô Tử Văn oai phong lẫm liệt xuất hiện ở cuối chuyện đã nói lên điều đó.

Câu 4 (trang 53 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
- Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đưa người đọc vào thế giới li kì, huyền ảo:
+ Chuyện viết về thần linh (thổ công, đức thánh Tản Viên), ma quỷ (Diêm Vương, hồn ma
+ Chuyện chết đi sống lại của con người
- Hiện thực được lồng vào cốt truyện kì ảo, người đọc bị mê hoặc bởi bức màn kì ảo để khi đọc hết, suy ngẫm về các nhân vật, tình tiết sẽ nhận giá trị hiện thực, nhân đạo của tác phẩm
- Cốt truyện của Nguyễn Dữ giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ, logic. Cách dẫn dẵn truyện của tác giả khéo léo, bằng sự việc bất ngờ, dẫn dắt tới đỉnh điểm kịch tính, giải quyết một cách hợp lí, thỏa đáng
- Người đọc đồng cảm với thái độ, quan điểm của nhà văn, thái độ ca ngợi trí thức, tinh thần dân tộc, quan niệm ác giả ác báo

Câu 5 (trang 53 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Truyện có nhiều ý nghĩa (phản ánh hiện thực, ca ngợi những người trí thức dũng cảm ...) nhưng trong đó chủ yếu nhất vẫn là nhằm đề cao nhân vật Tử Văn - đại biểu cho trí thức nước Việt giàu tinh thần dân tộc, yêu chuộng chính nghĩa, dũng cảmcương trực, dám đấu tranh chống cái ác, trừ hại cho dân.