Soạn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Bài học:
- Vận dụng linh hoạt sách lược, binh pháp phù hợp với thời thế.
- Sức mạnh đoàn kết là mấu chốt quan trọng nhất để chiến thắng.
- Thượng sách giữ nước chính là khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc.

Câu 2 (trang 44 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Điều này cho thấy tấm lòng trung nghĩa với vua, với nước, không tư lợi của Trần Quốc Tuấn, ông là người thận trọng và quyết đoán và cũng chân thành, nghiêm khắc trong giáo dục con cái.

Câu 3 (trang 44 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
* Đặc điểm nổi bật về nhân cách của Trần Quốc Tuấn:
- Trung quân ái quốc
- Là một vị tướng anh hùng đầy tài năng, mưu lược đồng thời là con người có đức độ lớn lao.
* Sự khéo léo trong nghệ thuật khắc họa chân dung nhân vật :
+ Đặt nhân vật trong nhiều mối quan hệ : quan hệ với nước, với vua (thà chết xin nhà vua không đầu hàng giặc), với dân (nhắc nhở vua khoan sức dân, phò trợ dân), với tướng sĩ dưới quyền (tận tâm dạy bảo) và quan hệ với con cái (nghiêm khắc giáo dục), với bản thân (giữ đạo trung nghĩa)…
+ Nhân vật với tình huống có tính thử thách : mâu thuẫn giữa “hiếu” và “trung”, Trần Quốc Tuấn đặt trung lên hiếu, nợ nước trên tình nhà.

Câu 4 (trang 44 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
- Lời kể không đơn điệu theo trình tự thời gian : Hưng Đạo Vương ốm nặng trước, sau đó nhắc lại những công lao, đức độ…
- Lồng vào câu chuyện những nhận xét sâu sắc tạo định hướng cho người đọc.
- Cách kể ngắn gọn, tự nhiên, mạch lạc và hấp dẫn, giải quyết được những vấn đề lịch sử : nhân vật với đặc điểm, đóng góp… lối sử kí “văn sử bất phân”.

Câu 5 (trang 45 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Chọn B.