Soạn Khe chim kêu siêu ngắn

Câu 1 trang 164 SGK Ngữ văn 10 tập 1:

- Chi tiết nhà thơ l cảm nhận được cả “hoa quế rụng” cho thấy không gian của buổi đêm vô cùng yên tĩnh.

- Đồng thời nó cũng cho thấy sự tinh tế, bình yêu, tĩnh lặng trong tâm hồn thi nhân

Câu 2 trang 164 SGK Ngữ văn 10 tập 1:

- Mối quan hệ giữa động và tĩnh, hình và âm là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau.

- Qua cái động của tiếng hoa quế rơi để thấy được cái tĩnh của màn đêm và của tâm hồn thi nhân,

- Qua hình ảnh trăng lên và tiếng kêu vì thảng thốt giật mình của con chim núi mà nhận thấy được bức tranh đêm tĩnh lặng như tờ.