Soạn Lập kế hoạch cá nhân siêu ngắn

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

II. CÁCH LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

III. LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 153 SGK Ngữ văn 10, tập 1

- Văn bản này không phải là kế hoạch cá nhân vì:

+ Không có phần mở đầu (họ tên, nơi học tập, tiêu đề)

+ Các nội dung có trong văn bản chi tiết nhưng chỉ mang tính liệt kê những sinh hoạt thông thường lặp đi lặp lại hàng ngày, không phải nội dung công việc cần thiết.

=> Vì vậy, văn bản này vốn là thời gian biểu, không phải là kế hoạch cá nhân. 

Câu 2 trang 153+154 SGK Ngữ văn 10, tập 1

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu – Bí thư chi đoàn 10A.

Nội dung công việc:

Câu 3 trang 154 SGK Ngữ văn 10, tập 1

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC

Họ và tên: Nguyễn Văn A – Lớp: 10A.