Soạn Tam đại con gà siêu ngắn

Câu 1 trang 79 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Câu 2 trang 79 SGK Ngữ văn 10, tập 1

- Phê phán thói giấu dốt – một tật xấu trong một bộ phận nhân dân.

- Đằng sau sự phê phán, truyện còn ngầm khuyên răn mọi người, nhất là những người đi học, chớ nên giấu dốt, hãy mạnh dạn học hỏi không ngừng.