Soạn Trình bày một vấn đề siêu ngắn

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ

     Kĩ năng trình bày một vấn đề là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong cuộc sống.

II. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

1. Chọn vấn đề trình bày

2. Lập dàn ý cho bài trình bày

III. TRÌNH BÀY

1. Bắt đầu trình bày

2. Trình bày nội dung

3. Kết thúc và cảm ơn

IV. LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 150 SGK Ngữ văn 10, tập 1

- Bắt đầu trình bày: câu 5, 6, 7

- Trình bày nội dung chính: câu 4

- Chuyển qua chủ đề khác: câu 1, 2

- Tóm tắt và kết thúc nội dung trình bày: câu 3, 8

Câu 2 trang 151 SKG Ngữ văn 10, tập 1

a. Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày:

- Cách hiểu về nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày và các biểu hiện nổi bật.

- Vai trò, tác dụng của việc ứng xử thanh lịch.

- Các cách thức ứng xử thanh lịch (thanh lịch trong lời nói, hành động, phù hợp với các hoàn cảnh, tình huống, đối tượng nhất định).

b. Nghệ thuật gây thiện cảm

- Cách hiểu về nghệ thuật gây thiện cảm.

- Tác dụng của nghệ thuật gây thiện cảm trong giao tiếp, công việc, học tập và đời sống.

- Các biện pháp tạo thiện cảm trong giao tiếp (cách sử dụng lời nói, sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ, cách rèn luyện kĩ năng tạo thiện cảm…).

c. Thần tượng của tuổi học trò

- Cách hiểu về thần tượng và thực trạng hâm mộ thần tượng của học trò hiện nay.

- Các mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề hâm mộ thần tượng.

- Bài học và định hướng nhận thức, hành động, suy nghĩ trước thần tượng ở tuổi học trò.

d. Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

- Thực trạng môi trường ở nước ta hiện nay (dẫn chứng số liệu, nêu thuận lợi và khó khăn trong vấn đề môi trường của nước ta).

- Vai trò của môi trường đối với con người và tác hại của việc môi trường bị tàn phá).

- Giải pháp bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

e. An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người:

- Mất an toàn giao thông đang là tình trạng phổ biến, đáng báo động ở nước ta (dẫn số liệu chứng minh, so sánh với số liệu ở nước ngoài).

- Mất an toàn giao thông đã và đang gây nhiều tai họa: tổn hại về sức khỏe mạng người, tổn thất về kinh tế, gây ùn tắc giao thông, làm lãng phí thời gian, gây hệ lụy xã hội lâu dài.

- Giải pháp lập lại trật tự và an toàn giao thông: xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phương tiện giao thông, giáo dục ý thức tham gia giao thông…

Câu 3 trang 151 SKG Ngữ văn 10, tập 1

HS tự lựa chọn và luyện tập trình bày trước ở nhà