Soạn Tựa “Trích diễm thi tập” siêu ngắn

Câu 1 (trang 30 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
* Bốn nguyên nhân chủ quan là:
- Chỉ thi nhân mới thấy được cái hay cái đẹp của thơ ca
- Người có học thì ít để ý đến thơ ca
- Người quan tâm đến thơ ca thì không đủ năng lực và tính kiên trì
- Chính sách in ấn của nhà nước
* Hai nguyên nhân khách quan là:
- Thời gian làm hủy hoại sách vở
- Binh hỏa(chiến tranh, hỏa hoạn) làm thiêu hủy tịch thư
* Nghệ thuật lập luận
- Nghệ thuật liên tưởng, so sánh thơ văn như khoái trá, gấm vóc, sắc đẹp ngoài sắc đẹp
- Phương pháp lập luận quy nạp
- Dùng câu hỏi tu từ: Làm sau giữ mãi... được mà không
- Lập luận chặt chẽ, trình bày luận điểm rõ ràng, mạch lạc

Câu 2 (trang 30 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Việc sưu tầm thơ ca vào thời của tác giả là hết sức khó khăn, vất vả. Trước hết, các tịch thư cũ không còn, tác giả phải “nhặt nhạnh ở giấy tàn, vách nát”, “hỏi quanh khắp nơi’, “thu lượm thêm thư của các vị hiện đang làm quan trong triều’ rồi phân loại chia quyển

Câu 3 (trang 30 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Cảm nghĩ về việc biên tập của tác giả:
- Là công việc hết sức khó khăn, gặp nhiều trở ngại
- Công việc đó thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc
- Công việc đó có ý nghĩa lớn lao về mặt tinh thần và đáng được trân trọng.

Câu 4 (trang 30 SGK Ngữ văn 10, tập 2)
Trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi cũng đã từng đề cập đến nền văn hiến của dân tộc: "Như nước Đại Việt ta từ trước  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu ”.