Soạn Đọc thêm Vận nước siêu ngắn

Câu 1 trang 139 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Tác giả so sánh Vận nước như dây mây leo quấn quýt nhằm diễn tả sự bền chặt, sự dài lâu, sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Câu 2 trang 139 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Qua hai câu thơ đầu, ta có thể cảm nhận:

- Hoàn cảnh đất nước: thanh bình, thịnh vượng với vận may và khí thế phát triển tốt tươi.

- Tâm trạng của tác giả: tin tưởng, niềm vui phơi phới, niềm tự hào, lạc quan, tin tưởng về vận nước.

Câu 3 trang 139 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Vô vi chỉ thái độ sống thuận theo tự nhiên, không làm trái tự nhiên.

- Từ vô vi trong bài thơ này còn nói đến đường lối trị nước và cần được hiểu theo tinh thần của Nho giáo: người lãnh đạo (nhà vua) dùng đức của bản thân để cảm hóa dân, khiến dân tin phục, khi nhân dân đã tin phục thì xã hội tự đạt trạng thái trị bình, vua không phải làm gì hơn.

Câu 4 trang 139 SGK Ngữ văn 10, tập 1

- Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống yêu chuộng hòa bình tốt đẹp của con người Việt Nam.

- Bài thơ có ý nghĩa như một tuyên ngôn hoà bình ngắn gọn, hàm súc.