Tìm hiểu chung về Ca dao hài hước

1. Giới thiệu về chùm ca dao hài hước:

- Với tiếng cười trào lộng, hóm hỉnh, chùm ca dao hài hước thể hiện tiếng cười lạc quan, yêu đời trong ca dao.

- Đồng thời qua đó phê phán, lên án những thói hư, tật xấu trong xã hội.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Chùm ca dao hài hước thể hiện tiếng cười với tinh thần lạc quan, yêu đời và triết lí nhân sinh lành mạnh của những người nhân dân lao động Việt Nam

- Qua đó, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

b. Giá trị nghệ thuật

- Hư cấu tài tình, khắc họa nhân vật bằng những chi tiết nghệ thuật đặc sắc, có giá trị khái quát cao.

- Ngôn ngữ giản dị, đời thường mà hàm chứa ý nghĩa sâu sắc

- Biện pháp tu từ: ngoa dụ, nói quá, đối lập, tương phản, trùng điệp, nói giảm nói tránh…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!