Tìm hiểu chung về Chí khí anh hùng

1. Tìm hiểu chung

a. Vị trí

- Từ câu 2213 đến câu 2230.

b. Diễn biến

- Cuộc đời Kiều tưởng như bế tắc hoàn toàn khi lần thứ hai rơi vào lầu xanh thì Từ Hải bỗng xuất hiện và đưa Kiều thoát khỏi cảnh ô nhục. Hai người sống hạnh phúc “Trai anh hùng gái thuyền quyên – Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng”. Nhưng Từ Hải không bằng lòng với cuộc sống êm đềm bên cạnh nàng Kiều tài sắc, chàng muốn có sự nghiệp lớn nên sau nửa năm đã từ biệt Kiều ra đi.

c. Bố cục

- Phần 1 (4 câu đầu): Khát vọng lên đường của Từ Hải

- Phần 2 (12 câu tiếp): Cuộc đối thoại giữa Từ Hải và Thúy Kiều

- Phần 3 (còn lại): Hành động ra đi dứt khoát của Từ Hải

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Đoạn trích đã khắc họa hình tượng người anh hùng Từ Hải với phẩm chất và chí khí phi thường. Từ Hải hiện lên với khát vọng làm nên sự nghiệp lớn.

- Gửi gắm ước mở về tự do và công lí của Nguyễn Du trong xã hội cũ.

b. Giá trị nghệ thuật

- Hình tượng có tính ước lệ thông qua từ ngữ, hình ảnh.

- Nghệ thuật miêu tả tính cách nhân vật thông qua lời nói và hành động. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!