Tìm hiểu chung về Đọc Tiểu Thanh kí

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ - hoàn cảnh sáng tác

- Chưa rõ tác giả sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào, chỉ biết sau khi đọc xong phần dư tập thơ nàng Tiểu Thanh mà viết ra.

- Rút từ tập “Thanh Hiên thi tập”.

b. Bố cục

Có 2 cách chia:

- Cách 1:

     + 6 câu thơ đầu: Nguyễn Du thương xót nàng Tiểu Thanh.

     + 2 câu cuối : Tố Như băn khoăn sau này có ai thương khóc mình không.

- Cách 2:

     + Phần 1 (2 cầu đầu): Nguyễn Du đọc phần dư cảo Tiểu Thanh để lại.

     + Phần 2 (câu 3, 4): số phận tài hoa bạc mệnh của nàng Tiểu Thanh.

     + Phần 3 (câu 5, 6): nỗi thương cảm của Nguyễn Du dành cho nàng Tiểu Thanh.

     + Phần 4 (2 câu cuối): thương xót Tiểu Thanh, Nguyễn Du thương cho số phận mình.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Thể hiện cảm xúc, suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài có sắc trong xã hội phong kiến => chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc trong sáng tác của Nguyễn Du.

b. Giá trị nghệ thuật

- Thể thơ thất ngôn bát cú đường luật.

- Nghệ thuật đối, câu hỏi tu từ.

=> Thể hiện được dòng vận động nội tâm của tác giả: thương người, đồng cảm với người rồi thương mình. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!