Tìm hiểu chung về Hứng trở về

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Bài thơ được sáng tác khi Nguyễn Trung Ngạn đang đi sứ ở Giang Nam (Trung Quốc)

b. Bố cục (2 phần)

- Hai câu đầu: Nỗi nhớ quê hương

- Hai câu sau: Lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về dân tộc là cảm xúc chủ đạo của bài thơ quy hứng.

- Bài thơ giúp người đọc ý thức một chân lí: không gì bằng quê hương xứ sở của mình; giúp ta thêm yêu, thêm quý nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

b. Giá trị nghệ thuật

- Cách nói chân thật, giản dị.

- Sử dụng hình ảnh giàu sức gợi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!